تبلیغات
mohammad - نشانه های خدا در آفرینش
mohammad
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

نشانه های خدا در آفرینش

جهان آفرینش مجموعه­­ی از نشانه­ها و شگفتیهای خداست كه وقتی این شگفتی­ها و آیات خدا را می­نگریم عظمت خدا را  در جهان احساس كرده و غیر او را حقیر و كوچك می­شماریم. خوشبختانه امروز با پیشرفت علوم طبیعى و كشف اسرار و شگفتى‏هاى جهان طبیعت و ریزه‏كارى‏هاى ساختمان وجود انسان و حیوان و گیاه و ساختمان حیرت انگیز یك سلّول و یك اتم و نظام شگفت‏انگیز عالم ستارگان، درهاى خداشناسى به روى ما گشوده شده­است، بطورى كه به جرأت مى‏توان گفت تمام كتاب‏هاى علوم طبیعى كتاب‏هاى توحید و خداشناسى است كه به ما درس عظمت پروردگار را مى‏دهند؛ زیرا این كتاب‏ها، پرده از روى نظام جالب موجودات این جهان برمى‏دارد و نشاندهنده عظمت علم و قدرت آفریدگار این جهان است. اینک گوشه­ای از خلقت­الهی و قدرت و تدبیر خدا را بررسی می­كنیم.
  جهان آفرینش مجموعه­­ی از نشانه­ها و شگفتیهای خداست كه وقتی این شگفتی­ها و آیات خدا را می­نگریم عظمت خدا را  در جهان احساس كرده و غیر او را حقیر و كوچك می­شماریم. خوشبختانه امروز با پیشرفت علوم طبیعى و كشف اسرار و شگفتى‏هاى جهان طبیعت و ریزه‏كارى‏هاى ساختمان وجود انسان و حیوان و گیاه و ساختمان حیرت انگیز یك سلّول و یك اتم و نظام شگفت‏انگیز عالم ستارگان، درهاى خداشناسى به روى ما گشوده شده­است، بطورى كه به جرأت مى‏توان گفت تمام كتاب‏هاى علوم طبیعى كتاب‏هاى توحید و خداشناسى است كه به ما درس عظمت پروردگار را مى‏دهند؛ زیرا این كتاب‏ها، پرده از روى نظام جالب موجودات این جهان برمى‏دارد و نشاندهنده عظمت علم و قدرت آفریدگار این جهان است. اینک گوشه­ای از خلقت­الهی و قدرت و تدبیر خدا را بررسی می­كنیم.
 
تفكر در نظام آفرینش
  در قرآن كریم حدود 750 آیه در زمینه خداشناسی از راه علوم طبیعی آمده­است در این آیات از پدیده­های طبیعی بعنوان نشانه­های خداوند یاد می­كند و بندگان را به تفكر در آنها دعوت می­كند. این آیات را می­توان به چند دسته تقسیم كرد:
1- آیاتی كه در آنها از سازنده اشیاء صحبت شده­است و یا به كشف آنها امر شده كه خداوند می­فرماید. انسان باید بنگرد كه از چه آفریده شده­است! از یك آب جهنده آفریده شده­است، آبى كه از میان پشت و سینه‏ها خارج مى‏شود.[1]
2- آیاتی كه در آنها امر به توجه به نحو خلقت اشیاء و جهان شده­است. چنانکه می­فرماید: آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز مى‏كند، سپس بازمى‏گرداند؟! این كار براى خدا آسان است! بگو در زمین بگردید و بنگرید، خداوند چگونه آفرینش را آغاز كرده است؟ سپس خداوند (به همین گونه) جهان آخرت را ایجاد مى‏كند یقیناً خدا بر هر چیز توانا است.‏[2]
3- آیاتی كه در آنها امر به مطالعه در تحولات طبیعی شده­است؛ مانند این آیه: آیا ندیدى كه خداوند از آسمان آبى فرستاد و آن را بصورت چشمه‏هایى در زمین وارد نمود، سپس با آن زراعتى را خارج مى‏سازد كه رنگهاى مختلف دارد بعد آن گیاه خشك مى‏شود، بگونه‏اى كه آن را زرد و بى‏روح مى‏بینى سپس آن را در هم مى‏شكند و خرد مى‏كند در این مثال تذكّرى است براى خردمندان (از ناپایدارى دنیا).[3]
4- آیاتی كه با اشاره به موجودات طبیعی امكان وقوع معاد را بیان می­كند. (اى مردم! اگر در رستاخیز شك دارید، (به این نكته توجّه كنید كه) ما شما را از خاك آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از مضغه )چیزى شبیه گوشت جویده شده(، كه بعضى داراى شكل و خلقت است و بعضى بدون شكل تا براى شما روشن سازیم (كه بر هر چیز قادریم)! و جنین‏هایى را كه بخواهیم تا مدّت معیّنى در رحم (مادران) قرار مى‏دهیم (و آنچه را بخواهیم ساقط مى‏كنیم) بعد شما را بصورت طفل بیرون مى‏آوریم. سپس هدف این است كه به حدّ رشد و بلوغ خویش برسید. در این میان بعضى از شما مى‏میرند و بعضى آن قدر عمر مى‏كنند كه به بدترین مرحله زندگى (و پیرى) مى‏رسند، آنچنان كه بعد از علم و آگاهى، چیزى نمى‏دانند! (از سوى دیگر،) زمین را (در فصل زمستان) خشك و مرده مى‏بینى، اما هنگامى كه آب باران بر آن فرو مى‏فرستیم، به حركت درمى‏آید و مى‏روید و از هر نوع گیاهان زیبا مى‏رویاند!)[4]
5- آیاتی كه در آنها صحبت از وجود نظم در طبیعت و اتقان صنع باری شده­است. آیا ندیدند كه ما شب را براى آرامش آنها قرار دادیم و روز را روشنى‏بخش؟! در این امور نشانه‏هاى روشنى است براى كسانى كه ایمان مى‏آورند (و آماده قبول حقند).[5]  
 
تفكر به آفرینش در روایات
روایت شده­است كه وقتی آیات 191 تا  195 سوره آل­عمران نازل شد، پیامبر به شدت می­گریست و فرمود: واى به حال آن كس كه آنها را بخواند و در آنها نیندیشد.[6] امیرالمومنین علی(ع) فرموده­است: اندیشه كن در آفتاب و ماه، و درخت و گیاه، و آب و سنگ، و اختلاف شب و روز،  جوشش دریاها، و فراوانى كوه‏ها، و بلنداى قلّه‏ها، و گوناگونى لغت‏ها، و تفاوت زبان‏ها، كه نشانه‏هاى روشن پروردگارند. پس واى بر آن كس كه تقدیر­كننده را نپذیرد، و تدبیر­كننده را انكار كند.[7]
 
برخی  از جلوههای آفرینش
شگفتیهای  آسمان
آیا به آسمان نگاه نمى‏كنند كه چگونه برافراشته شده‏.[8] آفرینش این آسمان پرشكوه، و این همه كرات عالم بالا یعنى ملیونها ملیون آفتاب درخشان، و هزاران هزار ستارگان ثابت و سیار كه در یك شب تاریك و پرستاره با چشمك‏زدنهاى پر معنى خود، با ما سخن مى‏گویند، و یا در پشت تلسكوپهاى عظیم، خود را به ما نشان مى‏دهند. به گفته دانشمندان: هزاران هزار كهكشان در عالم بالا وجود دارد كه منظومه شمسى ما جزئى از یكى از این كهكشانهاست. تنها در كهكشان ما صدها میلیون خورشید و ستاره درخشان وجود دارد كه روى محاسبات دانشمندان در میان آنها ملیونها سیاره مسكونى است با میلیاردها موجود زنده! و همچنین فرموده­است: خدا همان كسى است كه آسمانها را، بدون ستونهایى كه براى شما دیدنى باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را در كف قدرت گرفت) و خورشید و ماه را مسخّر ساخت، كه هر كدام تا زمان معینى حركت دارند! كارها را او تدبیر مى‏كند. آیات را (براى شما) تشریح مى‏نماید شاید به لقاى پروردگارتان یقین پیدا كنید![9] هدف این آیه یاد دادن دلیل ربوبیت پروردگار متعال است و اینكه او واحد است و شریك ندارد، و آن آسمانها است كه بدون پایه و ستونى كه بر آن تكیه داشته باشد و شما با چشمتان ببینید هم چنان مرفوع و بلند است، و در آن نظامى جریان دارد، خورشید و ماهی دارد كه تا زمانى معین در آن مى‏چرخند، که هیچكدام ابدی و ازلی نیستند، و ناچار باید كسى باشد كه به این امور قیام بكند،[10]‏ حسین بن خالد مى‏گوید از امام رضا(ع) پرسیدم، اینكه خداوند فرموده وَ السَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ[11] (سوگند به آسمان كه داراى راههاست) یعنى چه؟ فرمودند: این آسمان راههایى به سوى زمین دارد ... حسین بن خالد پرسید، چگونه مى‏تواند راه ارتباطى با زمین داشته باشد در حالى كه خداوند مى‏فرماید آسمانها بى‏ستون است؟ امام(ع) فرمود: عجیب است، آیا خداوند نمى‏فرماید بدون ستونى كه قابل مشاهده باشد؟ من عرض كردم آرى، فرمود: پس ستونهایى هست و لیكن شما آن را نمى‏بینید.[12] این آیه با توجه به بیان امام­رضا(ع)، پرده از روى یك حقیقت علمى برداشته كه در زمان نزول آیات، بر كسى آشكار نبود؛ چراكه در آن زمان هیئت بطلمیوس با قدرت هر چه تمامتر، بر محافل علمى جهان و بر افكار مردم حكومت مى‏كرد و طبق آن آسمانها به صورت كراتى تو در تو همانند طبقات پیاز روى هم قرار داشتند و طبعا هیچكدام معلق و بى‏ستون نبود، بلكه هر كدام بر دیگرى تكیه داشت، ولى حدود هزار سال بعد از نزول این آیات، علم و دانش بشر به اینجا رسید كه افلاك پوست پیازى، به كلى موهوم است و آنچه واقعیت دارد، این است كه كرات آسمان هر كدام در مدار و جایگاه خود، معلق و ثابتند، بى‏آنكه تكیه گاهى داشته باشند، و تنها چیزى كه آنها را در جاى خود ثابت مى‏دارد، تعادل قوه جاذبه و دافعه است كه یكى ارتباط با جرم این كرات دارد و دیگرى مربوط به حركت آنهاست.
از امیرالمومنین على(ع) در این زمینه نقل شده: این ستارگانى كه در آسمانند، شهرهایى هستند همچون شهرهاى روى زمین كه هر شهرى با شهر دیگر (هر ستاره‏اى با ستاره دیگر) با ستونى از نور مربوط است.[13] و در اواخر آیه می­فرماید كه این حركات و گردشها و آمد و شدها و دگرگونیها، بى‏حساب و كتاب نیست و بدون نتیجه و فائده نمى‏باشد. بلكه اوست كه همه كارها را تدبیر مى‏كند، و براى هر حركتى حسابى، و براى هر حسابى هدفى در نظر گرفته است.[14]
شگفتی كوهها
خدواند در قرآن از آنها به عنوان میخهای زمین یاد می­كند و می­فرماید (وَ الْجِبالَ أَوْتاداً)[15]. آیا ما كوه‏ها را میخهاى زمین قرار ندادیم‏. كوه‏ها علاوه بر اینكه ریشه‏هاى عظیمى در اعماق زمین دارند، و در آنجا به هم پیوسته‏اند و همچون زرهى پوسته زمین را در برابر فشار ناشى از مواد مذاب درونى، و تاثیر جاذبه جزر و مد ماه، از بیرون حفظ مى‏كنند، و دیوارهاى بلندى در برابر طوفانهاى سخت و سنگین محسوب مى‏شوند، و پناهگاه مطمئنى براى مهد آسایش انسان مى‏سازند كه اگر نبودند دائما زندگى انسان زیر ضربات كوبنده طوفانها دستخوش ناآرامى بود و از سوى سوم كانونى هستند براى ذخیره آبها و انواع معادن گرانبها.[16]
شب و روز
  یكی دیگر از نشانه­های خدا اختلاف شب و روز است،(وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ)[17]  همان كم و زیاد شدن و كوتاه و بلند شدنى است كه به دلیل اجتماع دو عامل از عوامل طبیعى عارض بر شب و روز می­شود.یکی از آنها عبارتست از حركت وضعى زمین بر دور مركز خود كه در هر بیست و چهار ساعت یك بار این حرکت انجام  می­شود و عامل دوم عبارتست از میل سطح دائره استوایى از سطح مدار ارضى، در حركت انتقالى شش ماه بسوى شمال و شش ماه بسوى جنوب. نتیجه این حرکت، پدیدآمدن فصول چهارگانه (بهار، تابستان، پائیز، زمستان) است.[18]
بادها
  بادها كه همان جابه­جایی هوا است، از رقیق ترین نوع آن به نام نسیم تا شدیدترین قسم آن كه طوفان نامیده می­شود. باد در تمام حالتهای خود چون حركت و سكون  جهت و مسیر وزش و...، در تصرف خدای سبحان و در شمار نشانه­ها و آیات اوست. خداوند در سوره بقره آیه 164می­فرماید: وَ تَصْرِیفِ الرِّیاحِ[19]، تصریف بادها به معناى آن است كه بادها را بوسیله عواملى طبیعى و مختلف جابجا می­کند. مهم‏ترین آن عوامل این است كه اشعه نور كه از چشمه نور (یعنى آفتاب) بیرون می­شود و در هنگام عبور از هوا، بخاطر سرعت بسیار، تولید حرارت مى‏كند در نتیجه هوا بخاطر حرارت، حجمش زیادتر و وزنش كمتر می­شود و نمی­تواند هواى سردى را كه بالاى آن است و یا مجاور آن قرار دارد، بدوش بكشد. لاجرم هواى سرد داخل در هواى گرم شده بشدت آن را كنار مى‏زند و هواى گرم قهرا بر خلاف جریان هواى سرد بحركت در مى‏آید و این جریان همان است كه ما نامش را باد می­گذاریم. نتائجى كه این جریان   هوا بر خلاف مسیر یكدیگر دارد، بسیار است. از جمله آنها تلقیح گیاهان و دیگری دفع   هوا نامطلوب و سومی انتقال ابر است.پس پدید آمدن باد و وزش آن هم، مانند آب چیزى است كه حیات گیاهان و حیوانات و انسان بستگى بدان دارد.[20]
باران
 خداوند درباره قطرات پرطراوت و با بركت باران می­فرماید ، وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْیا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها[21] )و آبى كه خداوند از آسمان نازل كرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده،). آب باران است كه حركت و بركت و آبادى و نعمت را، به همراه خود مى‏آورد. این آب كه با نظام خاصى ریزش مى‏كند و آن همه موجودات كه از این مایع بى‏جان، جان مى‏گیرند همه پیام‏آور قدرت و عظمت خداوند  است و این پدیده با وجود خود دلالت مى‏كند بر اینكه مدبرى دارد، و با سازگاریش با سایر موجودات و اتحادش با آنها، دلالت مى‏كند بر اینكه خالق و مدبر آن با خالق همه عالم یكى است و با قرار گرفتنش در طریق پیدایش و بقاء نوع انسان، دلالت مى‏كند بر اینكه خدا آن و خدای انسان و غیر انسان یكى است.
 
شگفتی آفرینش حیوانات
لحظه‏اى در انواع حیوانات درنگ كن، كه تعداد آنها را بجز خداوند احدى‏ نمى‏داند از مرغان و خزندگان و چهارپایان و وحشی­ها و حشرات. هر یك را چگونه ساختن خانه و لانه یاد داد، و راههای بدست آوردن قوت و آب و دانه تعلیم كرد. راه مجامعت نر و ماده را به ایشان‏ نمود و تربیت نسل بچه را به ایشان آموخت. عنكبوت را نگر كه چگونه‏ خانه خود را به صورت شبكه  مى‏سازد و آن را دام پشه و مگس مى‏نماید و در گوشه­ای كمین می­كند تا چون مگسى در آنجا افتاد آن را صید مى‏كند و غذاى خود مى‏سازد. خداوند در قرآن می­فرماید، (أَ فَلا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَیْفَ خُلِقَت)[22]  آیا آنان به شتر نمى‏نگرند كه چگونه آفریده شده­است؟! این حیوان ویژگیهاى عجیبى دارد كه او را از حیوانات دیگر ممتاز مى‏كند، و به حق آیتى است از آیات خدا، از جمله:
1-شتر حیوانى است كه تمام جهات سایرحیوانات كه در اختیار بشراست در آن جمع است، هم گوشتش قابل استفاده است، و هم شیرش، هم از آن براى سوارى و هم باربرى استفاده مى‏شود.
2- شتر نیرومندترین و با مقاومت‏ترین حیوانات اهلى است، 
3- شتر مى‏تواند چندین روز تشنه بماند، گرسنگی را بسیار تحمل می­كند.
4- شتر مى‏تواند هر روز مسافتى طولانى راه را طى كند، و از زمینهاى صعب العبور، و شنزارهایى كه هیچ حیوانى قادر بر عبور از آن نیست بگذرد، و به همین دلیل عربها آن را كشتى بیابانها مى‏نامند.
5- او از نظر تغذیه بسیار كم خرج است و هر گونه خار و خاشاكى را مى‏خورد.
6- او در طوفانهاى بیابان كه شنهای آن چشم و گوش را كور و كر مى‏كند می­تواند به راه خود ادامه ‏دهد![23]
زنبور عسل
از جمله حیواناتی كه در قرآن از آنها یاد شده­است زنبور عسل است كه خداوند در قرآن عسل او را شفا معرفی نموده: از درون شكم آنها، نوشیدنى با رنگهاى مختلف خارج مى‏شود كه در آن، شفا براى مردم است به یقین در این امر، نشانه روشنى است براى جمعیّتى كه مى‏اندیشند.[24] در زنبور عسل و خود عسل، دلایل عبرت آموز بسیارى است: یكى اینكه عسل از زنبور تولید می­شود. دیگر اینكه: در زنبور بدایع و عجایب بسیارى است. كه هرگز روی نجاست نمی­نشیند و همیشه از گلها تعذیه می­كند و در كندوی آنها نظمی بسیار شگفت آوری وجود دارد كه متخلف از آن، مجازاتش مرگ است. عجیبتر از همه اینكه براى هر گروهى پادشاهى است كه باید آنها را رهبرى و زمامدارى كند و هرگاه پادشاه از میان برود، نظام زندگى آنها متلاشى و پراكنده می­شود‏.[25]
 
  
 


[1] - طارق، آیه5،6،7
[2] -عنكبوت، آیه 19و20
[3] -سوره زمر، آیه 21
[4] - حج، آیه 5
[5] - نمل آیه 86
 [6] - مكارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه، مكان چاپ: تهران، ناشر: دار الكتب الإسلامیة، چاپ: 1374 ش، چاپ: اول،ج3،ص213
[7] - دشتی، محمد؛ ترجمه نهج البلاغه، قم، انتشارات مشهور، سال 1379ش، چاپ اول، خطبه 185،ص 361،
[8] - غاشیه، آیه 18
[9] -رعدآیه 2
[10] - طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان،قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سال1417ق،چاپ پنجم،ج11،ص286
[12] - قمی، على بن ابراهیم بن هاشم؛ تفسیر ؛ قم، مؤسسه دارالكتاب ، 1404 ق،ج2،ص328
[13] - علامه مجلسى، محمد باقر؛ بحار الأنوار، 110 جلد، بیرت – لبنان، مؤسسة الوفاء ، 1404 ق،ج55،ص91
[14] - مكارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج10،ص 112
[15] - نباء، آیه 7
[16] - همان،26،ص17
[17] - بقره، آیه 164و آل عمران، آیه 190وچاثیه، آیه 5
[18] - طباطبایی، سید محمد حسین؛ پیشین،ج1،ص398
[19] - بقره، آیه 164
[20] - همان،ص405
[21] - نحل، آیه 65
[22] - غاشیه، آیه 17
[23] -مكارم شیرازی ، ناصر؛ پیشین، ج‏26، ص: 428
[24]- سره نحل، آیه 69
[25] - ‏ طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،‏تحقیق: با مقدمه محمد جواد بلاغى،تهران،ناشر: انتشارات ناصر خسرو ،سال چاپ: 1372 ،چاپ: سوم‏،ج6،ص574
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 17 اسفند 1391
شنبه 7 اردیبهشت 1398 04:43 ب.ظ
greatw ebsite..plenty of sueufl information here..im evry happy that i came across this during ym hunt for something concenring this..thankyou
چهارشنبه 5 مهر 1396 03:56 ق.ظ
It's going to be ending of mine day, but before ending
I am reading this wonderful paragraph to improve my know-how.
دوشنبه 30 مرداد 1396 08:17 ق.ظ
I blog often and I genuinely appreciate your information. This
great article has truly peaked my interest. I will take a note of your website
and keep checking for new details about once a week.
I subscribed to your RSS feed too.
یکشنبه 18 تیر 1396 11:52 ق.ظ
Outstanding story there. What happened after? Good luck!
جمعه 25 فروردین 1396 02:17 ب.ظ
Thank you for some other magnificent post. Where else could anyone get that kind of info
in such a perfect approach of writing? I have a presentation next week, and I am on the search for such information.
سه شنبه 15 فروردین 1396 10:29 ق.ظ
Wow, this piece of writing is good, my younger sister is analyzing these things,
thus I am going to convey her.
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:08 ب.ظ
Hi there excellent blog! Does running a blog like this take a massive amount work?
I have very little understanding of coding
however I had been hoping to start my own blog in the near
future. Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners
please share. I understand this is off subject but I simply needed to
ask. Kudos!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ززززززززز دریافت کد پرواز پروانه زززززززز


زززززززززز